მოკლედ სტუდენტური თვითმმართველობის შესახებ
 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა 1999 წელს დაარსდა. დაარსებიდან დღემდე თვითმმართველობა მრავალი ათეული პროექტის ინიციატორი და ორგანიზატორია, როგორც უნივერსიტეტის მაშტაბით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. თვითმმართველობა თანამშრომლობს საქართველოს სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე უცხოელ პარტნიორებთან რის შედეგადაც მრავალი ახალგაზრდული პროექტის განხორციელება გახდა შესაძლებელი.
სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობს ძირითადი მიმართულებებია: განათლება, (არაფორმალური განათლება) მეცნიერება, კულტურა, სპორტი, ტურიზმი, ქველმოქმედება, სოციოლოგიური კვლევები და სტუდენტთა უფლებები.
თვითმმართველობის პრეზიდენტები:
გიორგი გაგიშვილი  -  1999 - 2002.წ.
თემურ ქორიძე -  2002 - 2004.წ.
სოსო თოდუა  - 2004 - 2006.წ.
ნიკოლოზ ჯანელიძე  -  2006 -2008.წ.
გიორგი ხუროშვილი  - 2008.წ.  - 2009წ.
ლევან გუგუშვილი - 2009წ. - 2010 წ.
დავით სარიშვილი - 2010წ - დღემდე  

No comments: